Tiệm Bánh Kem Huyền, Tây Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Thuận Nam, Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3761 224
Trang web
Vị trí chính xác 111.106.743, 1.061.730.712


Địa chỉ Tiệm Bánh Kem Huyền ở đâu?

Thuận Nam, Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Bánh Kem Huyền như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm Bánh Kem Duyên, Tây Ninh