Tiệm bánh Hải Hà, Gò Dầu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 33, Khu Phố 2, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3854 127
Trang web
Vị trí chính xác 110.808.131, 1.062.660.037


Địa chỉ Tiệm bánh Hải Hà ở đâu?

33, Khu Phố 2, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm bánh Hải Hà như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bánh kem Âu Việt, Lộc Thái