TIỆM BẠC NGỌC CHÂU, Trảng Bàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 16 Đường A, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 635 42 60
Trang web
Vị trí chính xác 11.033.743.099.999.900, 1.063.528.113


Địa chỉ TIỆM BẠC NGỌC CHÂU ở đâu?

16 Đường A, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của TIỆM BẠC NGỌC CHÂU như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm bạc Kim Ngân, TT. Hoà Thành