Tiệm Bạc Ngọc Châu – Chợ Bình Dương, Quầy số 8, nhà lồng chợ, đối diện, Đoàn Trần Nghiệp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ trung tâm ăn uống, Quầy số 8, nhà lồng chợ, đối diện, Đoàn Trần Nghiệp, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 090 271 11 99
Trang web
Vị trí chính xác 10.977.834, 10.665.178.879.999.900


Địa chỉ Tiệm Bạc Ngọc Châu - Chợ Bình Dương ở đâu?

trung tâm ăn uống, Quầy số 8, nhà lồng chợ, đối diện, Đoàn Trần Nghiệp, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Bạc Ngọc Châu - Chợ Bình Dương như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  PNJ CENTER TAM HIỆP, Kp2