Thùy Dương Quán – Đồng Mỹ

Địa chỉ: 5 Phan Bội Châu, Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Số điện thoại: 090 425 03 76

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 17.479.593.899.999.900,10.662.119.969.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Thùy Dương Quán ở đâu?

Trả lời: 5 Phan Bội Châu, Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Thùy Dương Quán là bao nhiêu?

Trả lời: 090 425 03 76

Hỏi: Thùy Dương Quán mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hỏi: Website của Thùy Dương Quán là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Bánh Canh Phụng - Bánh canh Bột Lộc Chả Cá Thu - TT. Dương Đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.