THUỐC TRỊ MỤN, TT. Củ Chi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 18 Bùi Thị He, TT. Củ Chi, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 231 45 98
Trang web sites.google.com
Vị trí chính xác 109.720.002, 1.064.829.805


Địa chỉ THUỐC TRỊ MỤN ở đâu?

18 Bùi Thị He, TT. Củ Chi, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của THUỐC TRỊ MỤN như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Thuốc Thu Trang, Ấp Ninh Hiệp, Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh