Thuốc tây Thanh Hiền, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 28 Võ Thị Sáu, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3822 561
Trang web google.com
Vị trí chính xác 113.028.648, 10.610.484.629.999.900


Địa chỉ Thuốc tây Thanh Hiền ở đâu?

28 Võ Thị Sáu, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Thuốc tây Thanh Hiền như thế nào?

Thứ Sáu:[06:30-21:00], Thứ Bảy:[06:30-21:00], Chủ Nhật:[06:30-21:00], Thứ Hai:[06:30-21:00], Thứ Ba:[06:30-21:00], Thứ Tư:[06:30-21:00], Thứ Năm:[06:30-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà thuốc Pharmacity, Ninh Sơn