Thực Phẩm Sạch Online, Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 12, Đường, 3359 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 098 232 47 79
Trang web thucphamsach.business.site
Vị trí chính xác 10.753.783.799.999.900, 106.667.231


Địa chỉ Thực Phẩm Sạch Online ở đâu?

Số 12, Đường, 3359 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Thực Phẩm Sạch Online như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Điểm dừng chân dốc bắc sum - Minh Tân