Thực Phẩm Rùa Vàng Tây Ninh, Long Thành Nam

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 580 Đường Tôn Đức Thắng, Long Thành Nam, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3757 222
Trang web
Vị trí chính xác 11.256.755.799.999.900, 1.061.318.283


Địa chỉ Thực Phẩm Rùa Vàng Tây Ninh ở đâu?

580 Đường Tôn Đức Thắng, Long Thành Nam, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Thực Phẩm Rùa Vàng Tây Ninh như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-17:30], Thứ Bảy:[07:00-17:30], Chủ Nhật:[07:00-17:30], Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty Can Sports Việt Nam, Dương Minh Châu