Thực phẩm chay Âu Lạc, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 61-63 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3894 0211
Trang web
Vị trí chính xác 10.815.968.699.999.900, 1.066.785.706


Địa chỉ Thực phẩm chay Âu Lạc ở đâu?

61-63 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Thực phẩm chay Âu Lạc như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH MTV Lương Thực - Thực Phẩm - Văn Phòng Phẩm MT Group Việt Nam, Trảng Bàng