Thư viện Trung Tâm (Chi nhánh Khu B), Đông Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ VQMJ+86W, Kí Túc Xá DHQG TPHCM Khu B,, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 028 3724 2181
Trang web vnulib.edu.vn
Vị trí chính xác 10.883.367.999.999.900, 1.067.805.937


Địa chỉ Thư viện Trung Tâm (Chi nhánh Khu B) ở đâu?

VQMJ+86W, Kí Túc Xá DHQG TPHCM Khu B,, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Thư viện Trung Tâm (Chi nhánh Khu B) như thế nào?

Thứ Sáu:[14:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-16:00], Chủ Nhật:[08:00-16:00], Thứ Hai:[14:00-21:00], Thứ Ba:[14:00-21:00], Thứ Tư:[14:00-21:00], Thứ Năm:[14:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  OpenShare Café, Phường 15