Thiền Viện Vạn Hạnh, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 750 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3845 0794
Trang web thienvienvanhanh.com
Vị trí chính xác 10.810.040.299.999.900, 1.066.786.271


Địa chỉ Thiền Viện Vạn Hạnh ở đâu?

750 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Thiền Viện Vạn Hạnh như thế nào?

Chủ Nhật:[05:00-21:00], Thứ Hai:[05:00-21:00], Thứ Ba:[05:00-21:00], Thứ Tư:[05:00-21:00], Thứ Năm:[05:00-21:00], Thứ Sáu:[05:00-21:00], Thứ Bảy:[05:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chùa Giác Ngộ, Phường 3