Thiền viện Trúc Lâm Thanh Nguyên, Xã Tam Lập

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 6RP9+WP7, Xã Tam Lập, Phú Giáo, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 6288 641
Trang web thuongchieu.net
Vị trí chính xác 112.372.976, 1.068.192.988


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chùa Linh Sơn Diệu Nghĩa, Cầu Khởi