Thi công điện nước hòa thành Tây Ninh, Trường Tây

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 65 Đường Số 32, Trường Tây, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 096 663 45 17
Trang web
Vị trí chính xác 11.251.503.999.999.900, 1.061.486.561


Địa chỉ Thi công điện nước hòa thành Tây Ninh ở đâu?

65 Đường Số 32, Trường Tây, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Thi công điện nước hòa thành Tây Ninh như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Điện lực Dương Minh Châu, Suối Đá