The Trident City – An Phú

Địa chỉ: HFVV+HP3, Lê Nhân Tông, An Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web: facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 155.938.783,10.849.429.599.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ The Trident City ở đâu?

Trả lời: HFVV+HP3, Lê Nhân Tông, An Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của The Trident City là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: The Trident City mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của The Trident City là gì?

Trả lời: facebook.com

Xem thêm:  Nhà Đất Đồng Nai 360 - nhadatdongnai360.vn - khu phố 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.