The Seaside Bình Thuận – Tuy Phong

Địa chỉ: Hoà Phú, Tuy Phong, Bình Thuận 77000, Việt Nam

Số điện thoại: 094 516 89 66

Trang web: batdongsan-vietnam.net

Bản đồ chỉ đường: 111.640.148,10.855.210.609.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ The Seaside Bình Thuận ở đâu?

Trả lời: Hoà Phú, Tuy Phong, Bình Thuận 77000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của The Seaside Bình Thuận là bao nhiêu?

Trả lời: 094 516 89 66

Hỏi: The Seaside Bình Thuận mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của The Seaside Bình Thuận là gì?

Trả lời: batdongsan-vietnam.net

Xem thêm:  Khu Đô Thị Thống Nhất - khu 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.