The Manor Huế – Xuân Phú

Địa chỉ: 62 Tố Hữu, Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 164.632.236,1.076.074.775 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ The Manor Huế ở đâu?

Trả lời: 62 Tố Hữu, Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của The Manor Huế là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: The Manor Huế mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của The Manor Huế là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  BẤT ĐỘNG SẢN NHA TRANG - Vĩnh Hiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.