The Log Restaurant, Đa Kao

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Rooftop, Gem Center, 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 996660
Trang web thelog.com.vn
Vị trí chính xác 10.789.937, 106.702.344


Địa chỉ The Log Restaurant ở đâu?

Rooftop, Gem Center, 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của The Log Restaurant như thế nào?

Thứ Bảy:[18:00-00:00], Chủ Nhật:[18:00-00:00], Thứ Hai:[18:00-23:00], Thứ Ba:[18:00-23:00], Thứ Tư:[18:00-23:00], Thứ Năm:[18:00-23:00], Thứ Sáu:[18:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Hàng Cơm Niêu Trường Sơn, Phường 2