The Little Door, Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 62 Trương Quyền, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 098 323 99 08
Trang web thelittledoor.com.vn
Vị trí chính xác 10.787.120.999.999.900, 10.669.219.799.999.900


Địa chỉ The Little Door ở đâu?

62 Trương Quyền, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của The Little Door như thế nào?

Thứ Bảy:[11:00-23:00], Chủ Nhật:[11:00-23:00], Thứ Hai:[16:00-23:00], Thứ Ba:[16:00-23:00], Thứ Tư:[16:00-23:00], Thứ Năm:[16:00-23:00], Thứ Sáu:[16:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán ốc Sài Gòn, Khu phố 4