The Hill Villas – Xuân Sơn

Địa chỉ: J8F4+RC6, Xuân Sơn, Bố Trạch, Quảng Bình 511860, Việt Nam

Số điện thoại: 0812 032 790

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 17.624.525,106.306.029 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ The Hill Villas ở đâu?

Trả lời: J8F4+RC6, Xuân Sơn, Bố Trạch, Quảng Bình 511860, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của The Hill Villas là bao nhiêu?

Trả lời: 0812 032 790

Hỏi: The Hill Villas mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của The Hill Villas là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Tam An Villa - Phường 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.