The First Minh Linh Compound Huế – Đường số 4

Địa chỉ: Ngã 4, đường Tự Đức Thủy Dương và, Đường số 4, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế 49000, Việt Nam

Số điện thoại: 0786 527 899

Trang web: canhochungcuhue.vn

Bản đồ chỉ đường: 164.475.551,1.076.180.998 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ The First Minh Linh Compound Huế ở đâu?

Trả lời: Ngã 4, đường Tự Đức Thủy Dương và, Đường số 4, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế 49000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của The First Minh Linh Compound Huế là bao nhiêu?

Trả lời: 0786 527 899

Hỏi: The First Minh Linh Compound Huế mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của The First Minh Linh Compound Huế là gì?

Trả lời: canhochungcuhue.vn

Xem thêm:  Công ty bất động sản Action Land - An Đông