Thao Trinh Hotel, Hiệp Tân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 97, National Road 22B, Hiep Hoa Hamlet, Hiep Tan Commune, Hoa Thanh Town, Hiệp Tân, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 2475 113
Trang web
Vị trí chính xác 112.931.235, 1.061.066.859


Địa chỉ Thao Trinh Hotel ở đâu?

97, National Road 22B, Hiep Hoa Hamlet, Hiep Tan Commune, Hoa Thanh Town, Hiệp Tân, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà nghỉ Thùy Trang, Tân Đông