Thảo Trang Hotel – Nam Lý

Địa chỉ: số 11 Trịnh Hoài Đức, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Số điện thoại: 091 408 51 23

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 174.670.093,10.659.735.069.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Thảo Trang Hotel ở đâu?

Trả lời: số 11 Trịnh Hoài Đức, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Thảo Trang Hotel là bao nhiêu?

Trả lời: 091 408 51 23

Hỏi: Thảo Trang Hotel mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Thảo Trang Hotel là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Khách sạn Vườn Cau, Tây Ninh