Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Bến Nghé

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3829 1425
Trang web saigonzoo.net
Vị trí chính xác 10.787.543.399.999.900, 1.067.052.906


Địa chỉ Thảo Cầm Viên Sài Gòn ở đâu?

2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Thảo Cầm Viên Sài Gòn như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-17:30], Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30], Thứ Sáu:[07:00-17:30], Thứ Bảy:[07:00-17:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà thờ Thánh nữ Jeanne d'Arc, Phường 9