Thanh Sơn Riverside – Thanh Sơn

Địa chỉ: Sơn Hùng, Thanh Sơn, Phú Thọ 35000, Việt Nam

Số điện thoại: 094 516 89 66

Trang web: batdongsan-vietnam.net

Bản đồ chỉ đường: 212.209.474,1.051.780.678 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Thanh Sơn Riverside ở đâu?

Trả lời: Sơn Hùng, Thanh Sơn, Phú Thọ 35000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Thanh Sơn Riverside là bao nhiêu?

Trả lời: 094 516 89 66

Hỏi: Thanh Sơn Riverside mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Thanh Sơn Riverside là gì?

Trả lời: batdongsan-vietnam.net

Xem thêm:  Tuần Châu Marina- Shophouse Mặt Biển - Street