Thành phố mới Bình Dương – Phú Chánh

Địa chỉ: Lê Lợi, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Số điện thoại: 0888 813 456

Trang web: canhobinhduong.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 110.554.264,1.066.801.514 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Thành phố mới Bình Dương ở đâu?

Trả lời: Lê Lợi, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Thành phố mới Bình Dương là bao nhiêu?

Trả lời: 0888 813 456

Hỏi: Thành phố mới Bình Dương mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Hỏi: Website của Thành phố mới Bình Dương là gì?

Trả lời: canhobinhduong.com.vn

Xem thêm:  BQL Dự án Indochina Riverside Complex - Điện Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.