Thành phố mới Bình Dương, Phú Chánh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lê Lợi, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0888 813 456
Trang web canhobinhduong.com.vn
Vị trí chính xác 110.554.264, 1.066.801.514


Địa chỉ Thành phố mới Bình Dương ở đâu?

Lê Lợi, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Thành phố mới Bình Dương như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chung cư Đổng Quốc Bình - Hoàng Huy - Đằng Giang