Thanh Leo – Thu Ngạc

Địa chỉ: 63P9+M67, Thu Ngạc, Tân Sơn, Phú Thọ, Việt Nam

Số điện thoại: 097 495 10 32

Trang web: facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 212.366.577,10.506.803.769.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Thanh Leo ở đâu?

Trả lời: 63P9+M67, Thu Ngạc, Tân Sơn, Phú Thọ, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Thanh Leo là bao nhiêu?

Trả lời: 097 495 10 32

Hỏi: Thanh Leo mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Thanh Leo là gì?

Trả lời: facebook.com

Xem thêm:  Dự án Bà Rịa City Gate - Hưng Thịnh Corp - Long Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.