Thánh Đường,masjid Al Mubarak, ấp Thạnh Thọ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ J373+GGM, ấp Thạnh Thọ, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0888 618 118
Trang web
Vị trí chính xác 1.161.385, 1.060.537.894


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thánh đường hồi giáo Jamuil Azhar Mosque, Châu Phong