Thành cổ Quảng Trị – Phường 2

Địa chỉ: Nguyễn Tri Phương, Phường 2, Quảng Trị, 523700, Việt Nam

Số điện thoại: 0366 738 627

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 167.538.011,1.071.899.546 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Thành cổ Quảng Trị ở đâu?

Trả lời: Nguyễn Tri Phương, Phường 2, Quảng Trị, 523700, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Thành cổ Quảng Trị là bao nhiêu?

Trả lời: 0366 738 627

Hỏi: Thành cổ Quảng Trị mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hỏi: Website của Thành cổ Quảng Trị là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Khu vui chơi giải trí Thỏ Trắng, Phường 15