Thẩm Mỹ Hải Yến – Bình Dương, Khu dân cư Hiệp Thành III

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 78 đường số 10, p, Khu dân cư Hiệp Thành III, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 093 286 32 16
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 110.006.797, 1.066.709.774


Địa chỉ Thẩm Mỹ Hải Yến - Bình Dương ở đâu?

78 đường số 10, p, Khu dân cư Hiệp Thành III, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Thẩm Mỹ Hải Yến - Bình Dương như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hair Nguyễn Cường, TT. Hoà Thành