Thẩm định giá và đấu giá VIICY – Trúc Bạch

Địa chỉ: 02 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội 119001, Việt Nam

Số điện thoại: 0888 123 126

Trang web: viicy.com

Bản đồ chỉ đường: 21.046.148,1.058.434.274 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Thẩm định giá và đấu giá VIICY ở đâu?

Trả lời: 02 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội 119001, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Thẩm định giá và đấu giá VIICY là bao nhiêu?

Trả lời: 0888 123 126

Hỏi: Thẩm định giá và đấu giá VIICY mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hỏi: Website của Thẩm định giá và đấu giá VIICY là gì?

Trả lời: viicy.com

Xem thêm:  BĐS Đồng Phú - TT. Tân Phú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.