Thai Market Restaurant, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 95 Đ. Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3929 2668
Trang web thaimarket.vn
Vị trí chính xác 107.723.613, 1.066.791.442


Địa chỉ Thai Market Restaurant ở đâu?

95 Đ. Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Thai Market Restaurant như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Krua Thái, Phường 14