Thác SaVin – Phươc Hoà

Địa chỉ: WQW5+5C8, Phươc Hoà, Bác Ái, Ninh Thuận, Việt Nam

Số điện thoại: 0855 190 377

Trang web: facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 119.454.073,1.087.585.675 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Thác SaVin ở đâu?

Trả lời: WQW5+5C8, Phươc Hoà, Bác Ái, Ninh Thuận, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Thác SaVin là bao nhiêu?

Trả lời: 0855 190 377

Hỏi: Thác SaVin mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Thác SaVin là gì?

Trả lời: facebook.com

Xem thêm:  Du lịch sinh thái Bản Đôn - Krông Na