Thác Bản Giốc – Đàm Thuỷ

Địa chỉ: TL 211, Đàm Thuỷ, Trùng Khánh, Cao Bằng, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 228.546.786,10.672.409.859.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Thác Bản Giốc ở đâu?

Trả lời: TL 211, Đàm Thuỷ, Trùng Khánh, Cao Bằng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Thác Bản Giốc là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Thác Bản Giốc mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Thác Bản Giốc là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Công viên văn hóa Suối Tre, Suối Tre