Texas Chicken, Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 578 Quang Trung, Phường 11, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6257 5112
Trang web texaschicken.vn
Vị trí chính xác 108.355.342, 1.066.624.204


Địa chỉ Texas Chicken ở đâu?

578 Quang Trung, Phường 11, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Texas Chicken như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-21:00], Chủ Nhật:[10:00-21:00], Thứ Hai:[10:00-21:00], Thứ Ba:[10:00-21:00], Thứ Tư:[10:00-21:00], Thứ Năm:[10:00-21:00], Thứ Sáu:[10:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  JUNE Noodle House NAT, Ấp Vạn Hạnh