Tây Ninh Ford, Khu phố Hiệp Trường Phường

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 226 QL22B, Khu phố Hiệp Trường Phường, Hoà Thành, Tây Ninh 840000, Việt Nam
Số điện thoại 090 124 82 48
Trang web tayninhford.com.vn
Vị trí chính xác 112.808.608, 1.061.063.966


Địa chỉ Tây Ninh Ford ở đâu?

226 QL22B, Khu phố Hiệp Trường Phường, Hoà Thành, Tây Ninh 840000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tây Ninh Ford như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-19:00], Thứ Bảy:[08:00-19:00], Chủ Nhật:[08:00-19:00], Thứ Hai:[08:00-19:00], Thứ Ba:[08:00-19:00], Thứ Tư:[08:00-19:00], Thứ Năm:[08:00-19:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chợ Phường 3 - Phường 3