Tạp Hoá Bà 3 Còn, Tân Biên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Ấp 3, Tân Biên, Tây Ninh 80000, Việt Nam
Số điện thoại 091 718 81 96
Trang web
Vị trí chính xác 11.438.780.699.999.900, 1.060.607.168


Địa chỉ Tạp Hoá Bà 3 Còn ở đâu?

Ấp 3, Tân Biên, Tây Ninh 80000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tạp Hoá Bà 3 Còn như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-11:30], Thứ Bảy:[06:00-11:30], Chủ Nhật:[06:00-11:30], Thứ Hai:[06:00-11:30], Thứ Ba:[06:00-11:30], Thứ Tư:[06:00-11:30], Thứ Năm:[06:00-11:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Siêu thị Bách Hoá XANH Lộc Hưng, Trảng Bàng