Tập Đoàn Việt Úc – Hoàng Văn Thụ

Địa chỉ: 1 Trần Hưng Đạo, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Số điện thoại: 093 429 97 05

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 208.575.636,1.066.835.868 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Tập Đoàn Việt Úc ở đâu?

Trả lời: 1 Trần Hưng Đạo, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Tập Đoàn Việt Úc là bao nhiêu?

Trả lời: 093 429 97 05

Hỏi: Tập Đoàn Việt Úc mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[06:00-18:00], Chủ Nhật:[06:00-18:00], Thứ Hai:[06:00-18:00], Thứ Ba:[06:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00], Thứ Sáu:[06:00-18:00]

Hỏi: Website của Tập Đoàn Việt Úc là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà Đất Đông Hà - Đông Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.