TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG IMC, Tân Định

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 62 Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3848 0678
Trang web imcgroup.vn
Vị trí chính xác 107.924.831, 10.669.389.969.999.900


Địa chỉ TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG IMC ở đâu?

62 Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG IMC như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  HAPPY LAND TÂY NINH, P