Tập Đoàn Thắng Lợi, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 51 Kinh Đ. Vương, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 7777 0007
Trang web thangloigroup.vn
Vị trí chính xác 107.520.325, 10.663.209.309.999.900


Địa chỉ Tập Đoàn Thắng Lợi ở đâu?

51 Kinh Đ. Vương, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tập Đoàn Thắng Lợi như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-12:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ho Chi Minh City Real Estate Association - Phường Phạm Ngũ Lão