Tập đoàn Rạng Đông – Xuân An

Địa chỉ: J45 Tôn Đức Thắng, Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Số điện thoại: 0252 3822 301

Trang web: rangdonggroup.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 10.946.676.199.999.900,1.081.105.364 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Tập đoàn Rạng Đông ở đâu?

Trả lời: J45 Tôn Đức Thắng, Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Tập đoàn Rạng Đông là bao nhiêu?

Trả lời: 0252 3822 301

Hỏi: Tập đoàn Rạng Đông mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Hỏi: Website của Tập đoàn Rạng Đông là gì?

Trả lời: rangdonggroup.com.vn

Xem thêm:  Đất khu công nghiệp Bàu Bàng - Lai Uyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.