Tama House, Khu phố 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đường số 2, Khu phố 1, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 098 316 39 27
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 113.179.429, 1.061.017.304


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Hàng Đông Hồ, P