Take Sushi Gò Dầu, Gò Dầu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 161 Hùng Vương, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 840 55 04
Trang web
Vị trí chính xác 110.877.197, 10.627.172.329.999.900


Địa chỉ Take Sushi Gò Dầu ở đâu?

161 Hùng Vương, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Take Sushi Gò Dầu như thế nào?

Thứ Bảy:[10:30-22:00], Chủ Nhật:[10:30-22:00], Thứ Hai:[16:30-22:00], Thứ Ba:[10:30-22:00], Thứ Tư:[10:30-22:00], Thứ Năm:[10:30-22:00], Thứ Sáu:[10:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Hàng Akira Sushi, Tân Bình