TaiNin Hair Salon, Khu phố 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 397 Lê Duẩn, Khu phố 1, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0705 812 812
Trang web
Vị trí chính xác 11.553.051.199.999.900, 1.061.645.561


Địa chỉ TaiNin Hair Salon ở đâu?

397 Lê Duẩn, Khu phố 1, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của TaiNin Hair Salon như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-19:30], Thứ Bảy:[08:00-19:30], Chủ Nhật:[08:00-19:30], Thứ Hai:[08:00-19:30], Thứ Ba:[08:00-19:30], Thứ Tư:[08:00-19:30], Thứ Năm:[08:00-19:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hair Salon David Thọ, Hiệp Thành