Tái định cư Đắk Nút B – Phường Nghĩa Đức

Địa chỉ: 2P76+PQR, Phường Nghĩa Đức, Gia Nghia, Đăk Nông, Việt Nam

Số điện thoại: 094 537 69 66

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 12.014.361.599.999.900,1.077.118.806 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Tái định cư Đắk Nút B ở đâu?

Trả lời: 2P76+PQR, Phường Nghĩa Đức, Gia Nghia, Đăk Nông, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Tái định cư Đắk Nút B là bao nhiêu?

Trả lời: 094 537 69 66

Hỏi: Tái định cư Đắk Nút B mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Tái định cư Đắk Nút B là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Long Châu Riverside- Bắc Ninh - Yên Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.