Sushi World, TT. Củ Chi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 779 QL22, TT. Củ Chi, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3790 6262
Trang web sushiworld.com.vn
Vị trí chính xác 10.969.373.299.999.900, 10.648.385.619.999.900


Địa chỉ Sushi World ở đâu?

779 QL22, TT. Củ Chi, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Sushi World như thế nào?

Thứ Bảy:[11:00-21:00], Chủ Nhật:[11:00-21:00], Thứ Hai:[11:00-21:00], Thứ Ba:[11:00-21:00], Thứ Tư:[11:00-21:00], Thứ Năm:[11:00-21:00], Thứ Sáu:[11:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hikari Food court, Đường Lý Thái Tổ