Sushi Hokkaido Sachi – Estella, An Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ L2, Estella Place, 88 Song Hành, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3519 3388
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.802.016, 1.067.484.588


Địa chỉ Sushi Hokkaido Sachi - Estella ở đâu?

L2, Estella Place, 88 Song Hành, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Sushi Hokkaido Sachi - Estella như thế nào?

Thứ Bảy:[10:30-22:00], Chủ Nhật:[10:30-22:00], Thứ Hai:[10:30-22:00], Thứ Ba:[10:30-22:00], Thứ Tư:[10:30-22:00], Thứ Năm:[10:30-22:00], Thứ Sáu:[10:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  KALINA Wedding & Events, Sơn Kỳ