SUSHI AKATAIYO DĨ AN, khu phố thống nhất 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ PG 17, khu phố thống nhất 1, Dĩ An, Bình Dương 75306, Việt Nam
Số điện thoại 090 679 19 38
Trang web
Vị trí chính xác 109.077.415, 1.067.416.274


Địa chỉ SUSHI AKATAIYO DĨ AN ở đâu?

PG 17, khu phố thống nhất 1, Dĩ An, Bình Dương 75306, Việt Nam

Giờ làm việc của SUSHI AKATAIYO DĨ AN như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-22:30], Chủ Nhật:[10:00-22:30], Thứ Hai:[10:00-22:30], Thứ Ba:[10:00-22:30], Thứ Tư:[10:00-22:30], Thứ Năm:[10:00-22:30], Thứ Sáu:[10:00-22:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  iSushi Lê Quý Đôn, Phường 6