Sunshine Diamond River Apartment, Phú Thuận

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 422 Đ. Đào Trí, Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0782 305 609
Trang web business.site
Vị trí chính xác 107.371.501, 1.067.400.041


Địa chỉ Sunshine Diamond River Apartment ở đâu?

422 Đ. Đào Trí, Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Sunshine Diamond River Apartment như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bán Khách Sạn Đà Nẵng - An Hải Bắc